0961 705 705 (Đặt hàng)
Hãy gọi cho chúng tôi (Bảo hành)

Khu Đô Thị Đông Tăng Long - Quận 9

Hình ảnh tiến độ xây dựng nhà / Dự án Đông Tăng Long Quận 9 sẽ bàn giao nhà quý ll – 2020

Dự án Đông Tăng Long Quận 9

 

Hình ảnh về hạ tầng

 

 

Dự án khác
Dịch vụ